Vitrea Spring System

Vitrea Spring System

Vitrea Spring System är ett komplett system för elektrisk isolering och stomljudsisolering av räls och växlar. Vitrea Spring System består av:

  • Isoleringsprofiler, RCS-Rail Comfort System
  • Befäsningssystem

Våra isoleringsprofiler tillverkas av extruderad gummi och kan levereras i anpassade längder – vanligtvis i rälsens längd vilket är 18 meter. Systemet består av två sidoprofiler och en fotprofil och rälsnedböjningen kan justeras till olika önskemål genom att ändra på vilken fotprofil som används.

Befästningssystemen är anpassade för montering tillsammans med isoleringsprofilerna och olika banöverbyggnader. Befästningssystemen består vanligtvis av en underläggsplatta med klämplattor och tillverkas av stål och används vanligtvis i betongspår och på träslipers, men vi har även betongslipers med befästningssystem anpassade för våra isoleringsprofiler.

Vitrea Spring System monteras av spårentreprenören antingen inomhus före projektstart eller på arbetsplatsen under projektets fortskridande. Vitrea AB erbjuder även Vitrea Spring System – Monterat och Klart; räls, växlar och avvattningslådor mm. isoleras inomhus före projektstart och levereras direkt till arbetsplatsen.

När rälsen isolerats med Vitrea Spring System får man ett spår minimalt med skarvar. Vid varje 18 meter monteras en krage som täcker över svetsen utan den behöver slipas ned eller jämnas av. Resultatet blir en anläggning med enastående elektrisk isolering och stomljudsisolering.

Vitrea Spring System finns för

grasspar-1

Gräs

Vitrea Spring System för grässpår ger naturligt smala spår utan förfulande breda block på vardera sidan om rälsen. Våra isoleringsprofiler har inga problem med gräsklippare som belastar sidan och med sin längd undviker brott i skarvar och sluter helt tätt kring spårnära detaljer såsom avvattningslådor. Resultatet blir ett spår som spår där gräset klipps under trafik med högsta kvalitet för isolering och dämpning.

asfaltsspar

Asfalt

Vitrea Spring System för asfaltspår skärs normalt av 2 cm under RÖK för att ge plats till en fog eller asfaltsmältband. Använd vårt system med asfaltsmältband och undvik fogar, det har prövats i många städer med bra resultat. Våra profiler kan också appliceras upp till 3-mm under RÖK och asfalteras direkt emot.

stenbetong-2

Betong/sten

Vitrea Spring System för betongspår skärs normalt av 2 cm under RÖK för att ge plats för en fogmassa. Alternativt kan extra breda isoleringsprofiler användas och därefter betonggjutning direkt mot profilerna vilka då fungerar som en fog. Fogen är nödvändig så inte hjulen kan köra direkt på hårdgjort underlag som kan förstöras vid belastning.

Vitrea Spring System har många unika egenskaper

  • Passar alla rälstyper
  • Monteras i växlar
  • Anpassas för gatuspår med asfalt, sten och betong och grässpår
  • Klarar vanligt underhåll t ex. påläggssvets
  • Minimerar avstängningstid – Monterat och Klart

Komponenter i systemet

Isolering spårstag
Isolering spårstag
Isolering av spår/växel
Isolering av spår/växel

Kontakta mig, jag vill veta mer.