Plankorsning

Vitrea Plankorsning

Vitrea plankorsning – är en robust och slitagetålig beläggning i plankorsning eller läggning av sammanhängande spår som består av prefabricerade betongplattor med nedsänkta kanaler för rälsen. Plattorna monteras efter varandra direkt på en kompakterad och avjämnad underbyggnad och står emot intensiv och tung trafikering från bilar, bussar, lastbilar och tung spårgående trafik.

I de nedsänkta kanalerna finns fixeringspunkter för rälsinfästning och betongplattan anpassas för alla rälstyper och belastning inom järnvägs-, spårvagns- och industrispår – fråga efter våra referensobjekt för;

 • Beläggning i plankorsning
 • Plankorsningar för industrin
 • Sammanhängande betongspår
 • Beläggning vid hållplatser och perronger, buss och spårvagn

Vitrea Plankorsning funkar för:

Plankorsning för gångtrafik

Fotgängare

Plankorsning för cykeltrafik

Cyklister

Plankorsning för biltrafik

Bilar

Plankorsning för tung trafik

Tung trafik

DSC_0797
DSC_0953
DSC_1018
DSC_1047
DSC_1070
DSC_1080
DSC_1133-last

Betongplattorna tillverkas av BTE Stelcon GmbH och håller högsta kvalitet med över 50 års erfarenhet av både produktion och montage. All produktion sker inomhus under kontrollerade former av kunnig och erfaren personal.

Från mindre projekt där plankorsningen ligger i rakspår till komplexa projekt där spåren ligger i olika kurvradier och höjdlägen tillsammans med avvattningslådor och kanalisation som integreras i plattorna är vi rätt partner för ett samarbete.

Oavsett leverans görs alltid en läggningsplan med start och slutpunkt för plattorna och alla designkrav är medtagna för att få en överblick av projektet. Plattorna tillsammans med alla spårdetaljer får en unik placering och ritas in i CAD format.

Finns det krav på färg och mönster av plattornas yta eller om extra halkbekämpning med värmekabel är nödvändig – vi har flera möjligheter att tillverka exakt enligt dina villkor.

Det är alltid slutresultatet som räknas och säkerställer en proper och underhållsfri plankorsning. Vid behov av erfarenhet på arbetsplatsen skickar vi alltid en arbetsledare för att säkerställa en noggrann och riktig montering.

All personal kan arbeta med Vitrea plankorsning och monteringsarbetet är ett traditionellt spårarbete. Vitrea plankorsning har många unika egenskaper såsom;

 • Tål extrem belastning
 • Godkänd av Trafikverket
 • Snabb montering – kräver inte väderskydd
 • Kostnadseffektiv – både inköp och livslängd
 • Jordat utförande
 • Rälsen skruvas fast och fixeras med standardbefästningar
 • Avvattning, smörjlådor och kanalisation integreras i plattorna
 • Läggs i olika kurvradier

Kontakta mig, jag vill veta mer.