Stora betongplattor

Stora betongplattor

Kraven på designade öppna områden ökar ständigt – med betongplattor från Stelcon erbjuder vi varje kund individuella lösningar. Det ger fantastiska möjligheter till utformning av utomhusanläggningar och öppna ytor.

Vi levererar stora betongplattor för olika typer av funktion och design såsom;

 • Esticon sortimentet för det offentliga rummet med fokus på design och form
 • Industriplattor för olika terminalområden för tung godshantering och uppställning
 • Betongplattor för bensinstationer och parkeringsdäck med inbyggd dränering
 • Komplett sortiment av detaljer för dränering och avrinning

Vi kombinerar funktionalitet och maximal slitagetålighet med sofistikerad estetik och hållbarhet. För extrembelastning integrerar vi stålplattor i överytan vilket ger en mer eller mindre obegränsad livslängd. Vanliga användningsområden är;

 • Offentliga miljöer t ex. gångzoner, trottoarer och öppna ytor
 • Ingångar till byggnader, skolgårdar och torg
 • Terminalområden
 • Uppställningsytor t ex. container och hamnområden
 • Bensinstationer och parkeringshus

Förutom arkitektoniska aspekter uppfyller Stelcon betongplattor alla pragmatiska krav såsom anslutningar, lastkapacitet, jämnhet, nötningsresistens och hög resistens mot frost och avisningssalter.

betongplattor-norra-djurgardsstaden-2
betongplattor-norra-djurgardsstaden-1
betongplattor-norra-djurgardsstaden-3
betongplattor-norra-djurgardsstaden-4

Områden och öppna ytor som skapats med t ex. Esticon betongplattor ger ordnade, lugna och inbjudande miljöer tillsammans med en unik och exklusiv karaktär. Dessutom kan vi med plattans tydliga enkelhet skapa en modern men även postindustriell design genom diskret närvaro.

För lastnings- och lossningsområden vid terminaler och hamnar är stora betongplattor en ideal lösning eftersom den tål hög belastning från olika fordon och det bildas inga spår i plattorna dessutom går det snabbt att lägga och ev. byta ut plattor. Tillsammans innebär det att både investerings och underhållskostnaden minskar.

Förutom arkitektoniska aspekter uppfyller Stelcon betongplattor alla pragmatiska krav såsom anslutningar, lastkapacitet, jämnhet, nötningsresistens och hög resistens mot frost och avisningssalter.

Stora betongplattor tillverkas i olika standardformat t ex. 2x2m, 2×1.50m och 2x1m, beroende på användningsområde, med tjocklekar från 12-20 cm. Betongplattans yta kan vara borstad, blästrad eller belagd med t ex. granitsten och vara med eller utan stålram. Det går även få anpassade storlekar t ex. för att passa med brunnar och teleboxar etc.

Betongplattorna läggs vanligen efter ett läggningsschema vilket behöver vara tillgängligt för företaget som lägger plattorna.

Stora betongplattor har många fördelar t.ex.

 • Snabb och problemfri läggning
 • Omgående belastningsbar
 • Hög resistens mot frost och salt
 • Många olika färger och ytstrukturer
 • Anpassningsbar i form och storlek
 • Slitagetålig

Läggningen av betongplattorna är enkel och i regel används gaffeltruckar och hjullastare som läggningsutrustning. Dessa utrustas med en travers för upphängning av lyftverktyg. Plattor som saknar lyfthål samt generellt sexkantiga element läggs med vakuumutrustning.

Våra stora betongplattor håller yppersta och jämn kvalitet och har en dokumenterad livslängd med nästan 100 års utveckling från Stelcon.

Kontakta mig, jag vill veta mer.