Spårväxlar

Genom våra europeiska partners förser vi marknaden med spårväxlar för och tillhörande teknik. Vi förfogar över mångårig erfarenhet och har möjlighet att ta fram spårväxlar vilka anpassas för optimal räls och hjulkontakt.

Vi har spårväxlar i första hand för spårvagnsmarknaden men kan även utföra leveranser till järnvägsspår, tunnelbanespår, industrispår och hamnspår.

Vitrea levererar spårväxlar som ett komplement till isoleringssystemet Vitrea Spring System, läs Monterat och klart. Allt material är isolerat före leveransen till en byggarbetsplats.

Kontakta mig, jag vill veta mer.