Räls

Vi har alla vanligt förekommande rälstyper och i olika stålkvaliteter beroende på var rälsen skall monteras och fastslagna specifikationer.

Vår styrka är att vi kan leverera mindre mängder men även bocka och borra rälsen i enlighet med spårläggningsplaner. Bockning och borrning utförs med en extrem precision vilket gör att montering av spårhållare i kurvradier låter sig göras utan problem och resulterar även i minsta möjliga spillmaterial.

Alla rälsleverans kan utföras som ett komplement till isolerings systemet Vitrea Spring System, läs Monterat och klart. Det är en enorm fördel när projekten kan få räls som är isolerade före leveransen till en byggarbetsplats, läs mer Monterat och klart.

Kontakta mig, jag vill veta mer.