Monterat och klart

För att underlätta för våra kunder och spara kostnader kan Vitrea erbjuda monterat och klart, som består av att räls, växlar och spårlådor är isolerade vid leverans.

I projekt där räls och växlar skall isoleras mot stomljudsvibrationer och galvaniska krypströmmar kan det vara svårt att beräkna kostnaderna för montaget. Det beror i huvudsak på att isoleringen oftast utförs utomhus i spårområdet och av personal som inte dagligen arbetar med våra system.

Det kan leda till förhöjda kostnader för t ex:

  • Trafikomläggning
  • Ersättningsbussar
  • Övertidsersättningar
  • Vite för projektförsening
  • Onödiga riskpåslag

Det finns enorma besparingar för projekt när leveranser av isolerad räls eller rälspaneler och andra spårkomponenter såsom växlar och olika lådor kan planeras in och projektets framfart kan garanteras.

Eftersom gummiprofilerna som isolerar rälsen har samma längd och form som rälsen finns det ingen risk att de skall lossna under transporten och arbetet måste göras om efter ankomst.

Spårentreprenören behöver inte lära sig isoleringsarbetet och säkerställa att personalen kan utföra arbetet på en viss tid utan kan fokusera på att bygga spår.

Genom att vi alltid använder erfaren personal för att isolera räls och växlar mm. och att arbetet görs inomhus i en kontrollerad miljö levererar vi en så hög kvalitet som blir svår att uppnå av personal som inte dagligen arbetar med vårt system.

Vårt system, Monterat och klart, innebär ett mindre miljöavtryck då man minskar lokala transporter av olika komponenter som istället kommer klara för montage i spår.

Utbildning av spår-entreprenörer som blir ansvariga för framtida spårunderhåll kommer att hållas under projektets gång alternativt efter slutförandet.

Kontakta mig, jag vill veta mer.