Isolerat och klart

För leveranser där projekt skall ha isolerade spårsystem är det av yttersta vikt att inte bara rälsen är isolerad utan att alla spårnära produkter som monteras mot rälsen också är helt isolerade. Om spåren bara delvis är isolerade kommer det att påverka livslängden negativt speciellt i områden där montaget inte har fullgod isolering.

För att spara tid och resurser erbjuder Vitrea sina kunder att få alla spårnära produkter levererade – Isolerat och klart – för montage i spår. Det ingår som en del av vår fokusering på att underlätta vid hantering och montering av räls som skall vara isolerade, läs mer i Monterat och klart.

Allt isoleringsarbete sker inomhus under bästa förhållanden. Vi gör alltid efterkontroller där varje detalj kontrolleras och rättas till vid behov. Om ni väljer att få alla spårnära produkter levererade – Isolerat och klart – kan ni vara säkra på att hela spårsystemet är helt isolerat.

Produkter

Isolerad avvattningslåda
Isolerad avvattningslåda
Isolerad avvattningslåda
Isolerad avvattningslåda

Kontakta mig, jag vill veta mer.