Befästning – Vitrea Spring System

Tillsammans med våra partners har vi tagit fram vårt eget befästningssystem – Vitrea Spring System – underlagsplatta, skruv och klämplatta anpassat till RCS Rail Comfort System.

Ett komplett system för alla typer av räls och spårbyggnationer för spårvagnsspår såsom:

  • Betongplatta
  • Längsgående betongbalk
  • Trä och betongsliper

Alla projekt är speciella och har oftast olika krav på byggnation av underlag och slitlager. Våra befästningssystem för Vitrea Spring System kan ändras och dimensioneras helt enligt projektens olika specifikationer.

Om ett projekt har krav på specifika leverantörer kan vi ta fram befästningssystem som passar till vårt RCS Rail Comfort System med beprövad teknik.

Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners i Europa vilket ger oss möjlighet att snabbt reagera på olika krav. Vi kan tillverka våra befästningssystem för mindre leveranser.

Produkter

Befästning Vitrea Spring System – VSS
Befästning Vitrea Spring System – VSS
Befästning system Freiburg
Befästning system Freiburg
Underläggsplatta med klämplattor Vitrea Spring System – VSS
Underläggsplatta med klämplattor Vitrea Spring System – VSS
Klämplattor Vitrea Spring System – VSS och klämplatta system Freiburg
Klämplattor Vitrea Spring System – VSS och klämplatta system Freiburg

Kontakta mig, jag vill veta mer.