Avvattningslådor

Avvattningslådor benämns även som vattenavledare eller dräneringsbox. Det finns en mängd olika utförande beroende på hur stor lådan skall vara och vilken typ av räl lådan skall monteras mot.

Avvattningslådor monteras nästan uteslutande mot en gaturäls där man har borrat upp ett hål i rillan för att vattnet skall ledas ner i lådan.

I enstaka fall monteras även avvattningslådor mot Vignolräls som ligger i gatumiljö, då med ett avstånd från rälshuvudet så att rillan blir en del av lådan.

Vi levererar alla typer av avvattningslådor som är robusta och tåliga mot buss och biltrafik. Vi har avvattningslådor som produceras i specialmått eller standardlådor som finns på marknaden. Vi kan kombinera olika färg och tjocklek på godset för extrem trafik-belastning.

För att motverka lock som ligger och slår när trafikanter kör över och skapar onödiga störningar i boendemiljöer har vi tagit fram ”Silent lock system”. Istället för att locket skruvas fast med två eller fyra bultar skruvas hela locket i lådan och blir en del av avvattningslådan – då är det helt tyst – SILENT LOCK.

Produkter

Standard till 60R2 räls
Standard till 60R2 räls
Standard till 57R1 räls
Standard till 57R1 räls
Special till LK1 räls med tyst lock
Special till LK1 räls med tyst lock
Standard till 60R2 räls monteras mellan spår
Standard till 60R2 räls monteras mellan spår

Kontakta mig, jag vill veta mer.