Vitrea Plankorsning

Vitrea Plankorsning består av två olika system för beläggning i plankorsningar.

Vitrea Plankorsning – hög belastning

Vitrea plankorsning – hög belastning är en beläggning i plankorsning eller sammanhängande betongspår som består av prefabricerade betongplattor med nedsänkta kanaler för rälsen och monteras direkt på en kompakterad och avjämnad underbyggnad. Betongplattorna står emot intensiv och tung trafikering från bilar, bussar, lastbilar och tung spårgående trafik.

I de nedsänkta kanalerna finns fasta fixeringspunkter för rälsinfästning och betongplattan anpassas för alla rälstyper inom järnvägs-, spårvagns- och industrispår – fråga efter våra referensobjekt.

Betongplattorna tillverkas av BTE Stelcon GmbH och håller högsta kvalitet med över 50 års produktionserfarenhet.

Eftersom plankorsningen monteras direkt på en avjämnad underbyggnad fördelas belastningen över hela plattans yta vilket innebär att den klarar av extremt tunga axellaster med hög intensitet.

När plattorna monteras i spårvagnsnätet kan avvattningslådor och kanalisation integreras i plattorna.

När ett projekt bestämt att använda vår plankorsning görs alltid en läggningsplan där alla önskemål inkluderas. Plattorna får en unik placering och ritas in i CAD format till projektet.

Plankorsningen har många unika egenskaper såsom:

 • Tål extrem belastning
 • Godkänd av Trafikverket
 • Snabb montering
 • Enkelt underhåll
 • Kostnadseffektivt
 • Avvattning, kanalisation integreras
 • Läggas i olika kurvradie
 • Jordat utförande
 • Stoppning av anslutande ballastspår

Vitrea Plankorsning – medelhög belastning

Vitrea plankorsning – medelhög belastning är en beläggning i plankorsning som består av prefabricerade betongplattor, två sidoplattor och en mittplatta som monteras på slipers i ballastspår. Betongplattorna står emot trafikering från bilar, bussar, lastbilar och spårgående trafik.

Betongplattorna monteras i sättsand och passar för alla rälstyper och slipers inom spårvagns- och industrispår – fråga efter våra referensobjekt.

Betongplattorna tillverkas av BTE Stelcon GmbH och håller högsta kvalitet med över 50 års produktionserfarenhet.

Betongplattorna hålls samman av galvaniserade stålreglar som ligger mellan plattorna och plankorsningen levereras komplett med kantstenar. Det innebär att plattorna inte kan ändra position under belastning och man får en plankorsning över lång tid utan underhåll.

Plankorsningen har många unika egenskaper såsom:

 • Snabb montering
 • Enkelt underhåll
 • Kostnadseffektivt
 • Läggas i olika kurvradie
 • Kan monteras med alla typer räls och sliper

Kontakta mig, jag vill veta mer.